Th 4, 29/06/2016 | 16:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đào tạo kỹ năng khai thác thông tin sáng chế cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp

Trong Quý II/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức thành công các khóa tập huấn cơ bản và chuyên sâu về thông tin sáng chế cho gần 200 lượt học viên...

Đáp ứng nhu cầu của xã hội, đặc biệt là các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, trong Quý II năm 2016, Phòng Thông tin - Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức thành công các khóa tập huấn cơ bản và chuyên sâu về kỹ năng khai thác thông tin sáng chế tại Hà Nội cho gần 200 lượt học viên.
Khoá tập huấn “Hướng dẫn cơ bản về tra cứu thông tin sáng chế” gồm 1 buổi đã giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin sáng chế một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam (Iplib, Digipat) và của nước ngoài (Espacenet, PatentScope…).
Khoá tập huấn “Hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế nhằm mục đích đăng ký sáng chế” gồm 5 buổi đã hướng dẫn chuyên sâu về các kỹ năng khai thác thông tin sáng chế phục vụ viết bản mô tả sáng chế và lập hồ sơ đăng ký sáng chế. Với thời lượng 5 buổi nhưng khóa tập huấn đã bao quát đầy đủ các kiến thức cần thiết cho học viên từ giai đoạn xác định giải pháp kỹ thuật cần đăng ký bảo hộ, tra cứu thông tin cho đến khi hoàn thành bản mô tả sáng chế và hồ sơ đăng ký sáng chế. Nội dung bài giảng bao gồm thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế, hướng dẫn phân loại sáng chế, quy trình tra cứu và viết bản mô tả sáng chế đối với dạng sản phẩm (chế phẩm, cơ cấu/thiết bị) và dạng quy trình, cách thức phân tích kết quả tra cứu để đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của giải pháp trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Bài giảng được thiết kế xúc tích, đan xen giữa lý thuyết và thực hành giúp học viên nắm chắc kiến thức.
Qua khảo sát sơ bộ, đa số các học viên đều cho rằng các khóa tập huấn này rất hữu ích đối với công việc của mình, chương trình tập huấn đảm bảo tính hệ thống và tính cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Nhiều học viên đánh giá cao chất lượng bài giảng cũng như các kiến thức mà khóa tập huấn đem lại. Các học viên cũng mong muốn Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục mở các khóa tập huấn chuyên sâu hơn nữa về kỹ năng tra cứu thông tin để xác định xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tra cứu thông tin sáng chế để sử dụng tự do công nghệ không được bảo hộ ở Việt Nam…
Trong thời gian tới, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục triển khai các khóa tập huấn chuyên sâu về thông tin sở hữu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các nhà sáng chế không chuyên, qua đó thúc đẩy việc tăng lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đặc biệt là đơn đăng ký sáng chế của chủ đơn Việt Nam. Ngoài các khóa tập huấn tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức một số khóa tập huấn tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong Quý III năm 2016.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, 384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại 04.38586454, email: phongthongtin@noip.gov.vn.
Một số hình ảnh về các khóa học tại Hà Nội.
 
 
 
 
 
 
Phòng Thông tin