Th 4, 04/08/2021 | 16:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 64 nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 64) và các sự kiện liên quan

Trong các ngày 02 và 03/8/2021, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 64 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 64) và các sự kiện liên quan với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại của ASEAN về sở hữu trí tuệ như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IPA).

Trong các ngày 02 và 03/8/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 64 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 64) và các sự kiện liên quan với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại của ASEAN về sở hữu trí tuệ như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IPA). Cuộc họp được điều hành bởi Philippines – Chủ tịch Nhóm AWGIPC nhiệm kỳ 2021-2023. Đoàn Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Lê Hồng làm Trưởng đoàn và các thành viên đến từ Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả. 
 
Nội dung chính của Hội nghị lần này tập trung vào các vấn đề sau: (i) Rà soát việc triển khai 04 hoạt động ưu tiên của năm 2021; (ii) Thảo luận và bàn kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 (đã điều chỉnh theo kết quả đánh giá giữa kỳ cuối năm 2020); (iii) Họp tham vấn với một số đối tác để rà soát tình hình triển khai kế hoạch hợp tác trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới; và (iv) Bàn kế hoạch rà soát đối với Hiệp định khung ASEAN về Hợp tác sở hữu trí tuệ ký năm 1995 theo yêu cầu của Hội nghị Quan chức Kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM 2/52). Hội nghị cũng quyết định Cuộc họp lần thứ 65 Nhóm AWGIPC sẽ được tổ chức dưới hình thức Hội nghị trực tuyến vào cuối tháng 11 năm 2021. 
 
Ngoài ra, bên cạnh Cuộc họp AWGIPC 64, đã diễn ra một số sự kiện khác của ASEAN dưới hình thức trực tuyến, như Cuộc họp lần thứ 11 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO); các cuộc họp đối thoại (cấp kỹ thuật) giữa ASEAN với các đối tác khác như Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IPA).
 
Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến
 
 
 
 
Phòng Hợp tác quốc tế