Th 5, 22/04/2021 | 06:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

TISC cung cấp một loạt dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các giai đoạn khác nhau của quá trình đổi mới:

Để giúp các nhà sáng tạo trong việc tiếp cận, phân tích và sử dụng thông tin sáng chế, WIPO đang thúc đẩy sự phát triển của các Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) ở các nước đang phát triển và các nước đang chuyển đổi. TISC được đặt tại nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm cơ quan, trường đại học, trung tâm nghiên cứu và công viên khoa học và công nghệ. Họ cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà sáng chế và doanh nhân quyền truy cập vào thông tin sáng chế và các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Bốn cách mà TISC của WIPO hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
TISC cung cấp một loạt dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các giai đoạn khác nhau của quá trình đổi mới:

1. Nghiên cứu và phát triển
Tiếp cận cơ sở dữ liệu và hỗ trợ việc tìm kiếm, truy xuất và phân tích thông tin công nghệ, cụ thể là tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật đã biết và các báo cáo toàn cảnh về sáng chế.

2. Tạo ra sáng chế
Tìm kiếm để xác định tính mới/khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế của một công nghệ nhất định và hỗ trợ trong việc soạn thảo đơn đăng ký sáng chế.

3. Thiết kế sản phẩm và dịch vụ
Tìm kiếm để xác định quyền tự do hoạt động (xét về phạm vi hoạt động của đối thủ cạnh tranh; rủi ro xâm phạm độc quyền sáng chế của một công ty khác và tìm kiếm tính hợp lệ để chuẩn bị thủ tục phản đối các bằng độc quyền sáng chế khác hoặc chuẩn bị bảo vệ trước một vụ kiện tuyên bố xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác.

4. Tạo ra giá trị
Hỗ trợ và tư vấn về quản lý SHTT, bao gồm việc chuyển giao quyền sư dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sáng chế.

 

Thông tin thêm về chương trình TISCs của WIPO
Chương trình TISC của WIPO cũng tạo ra các nền tảng và công cụ kỹ thuật số để củng cố công nghệ và các dịch vụ hỗ trợ đổi mới và tạo điều kiện kết nối giữa các TISC:

WIPO INSPIRE: Tập hợp các báo cáo về cơ sở dữ liệu sáng chế và các tính năng của chúng. Thông tin rõ ràng, chính xác và không thiên vị và tìm ra cơ sở dữ liệu sáng chế nào là tốt nhất cho bạn.

Cổng đăng ký tra cứu thông tin sáng chế: Cổng vào của bạn để đăng ký tra cứu thông tin sáng chế và công báo trực tuyến cũng như thông tin liên quan đến tình trạng pháp lý từ hơn 200 khu vực pháp lý và bộ sưu tập thông tin sáng chế.

eTISC: Một nền tảng xã hội thông tin sáng chế  cho cộng đồng TISC và người dùng nó tương tác với nhau và chia sẻ kiến thức và ý tưởng.

 

Nguồn: WIPO (https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2021/toptips/tisc.html)

Phạm Phi Anh (Dịch và Biên soạn)