Th 7, 25/04/2020 | 14:03 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo của WIPO về hoạt động của Hệ thống Madrid trong giai đoạn dịch Covid-19

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo rằng Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu tiếp tục hoạt động bình thường.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo rằng Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu tiếp tục hoạt động bình thường. WIPO cam kết giảm thiểu việc trì hoãn gây ra cho người dùng. Theo đó, Văn phòng sở hữu trí tuệ và các bên liên quan trong quy trình của tổ chức đều hoạt động ở mức tối thiểu để đảm bảo giữa WIPO và người dùng được giữ liên lạc ở mức cần thiết theo quy định mặc dầu trong thời gian dịch bệnh số lượng cán bộ đến trụ sở sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Người dùng có thể tìm hiểu thêm tại mục Tin tức về Covid-19 trên  trang web của WIPO.

Trong trường hợp sự gián đoạn xảy ra có thể ảnh hưởng đến người dùng Hệ thống Madrid do các biện pháp phòng chống sự bùng phát dịch bệnh Covid-19,  WIPO đã tổng hợp tất cả thông tin liên quan cho người dùng Madrid trên trang này và sẽ được cập nhật khi có hướng dẫn.

WIPO đã thực hiện các biện pháp tương tự như Hệ thống PCT đối với đăng ký quốc tế sáng chế và Hệ thống La Hay đối với đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp. Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo các trang web tương ứng cho các hệ thống đăng ký nêu trên. 

WIPO thông báo các biện pháp khắc phục việc không đáp ứng thời hạn theo Hệ thống Madrid và lưu ý người dùng về việc tự động gia hạn trong trường hợp Cơ quan SHTT đóng cửa.

Do việc đình chỉ dịch vụ bưu chính giữa Thụy Sĩ và một số quốc gia vì phải tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan y tế công cộng, WIPO không thể gửi hoặc nhận thông tin liên lạc qua thư cho đến khi có thông báo mới.

Sau sự gián đoạn dịch vụ bưu chính ở Thụy Sĩ và các quốc gia khác do các biện pháp phòng, chống sự bùng phát dịch Covid-19, WIPO công bố một số biện pháp tạm thời liên quan đến các dịch vụ trích xuất tài liệu được chứng nhận của WIPO.

Trong những trường hợp WIPO nhận được các thông báo chính thức liên quan đến dịch Covid-19 từ các Cơ quan SHTT, các thông báo đó sẽ được công bố trên Cổng thông tin và được công bố trên Cơ sở dữ liệu hồ sơ thành viên Madrid. Cơ sở dữ liệu này cung cấp cho người dùng thông tin về luật pháp và thực tiễn của các thành viên trong Hệ thống Madrid.

Khuyến khích người nộp đơn, chủ sở hữu và đại diện sử dụng Dịch vụ điện tử của Hệ thống Madrid hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hệ thống Madrid để thực hiện các giao dịch trực tuyến.

 

Dịch từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html
Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp