Th 7, 18/04/2020 | 14:56 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sở hữu trí tuệ - Công cụ hỗ trợ hướng tới nền kinh tế bền vững, giảm thiểu phát thải các-bon

Bài viết nằm trong chuỗi các tài liệu tuyên truyền kỉ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ vai trò quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong khuyến khích, tạo động lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tìm ra con đường đi tới một tương lai xanh là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với tất cả các quốc gia. Chiến dịch kỉ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đặt đổi mới sáng tạo - và quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo - làm trung tâm của những nỗ lực hình thành nên một tương lai giảm thiểu lượng phát thải các-bon.

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và xây dựng một tương lai xanh là một mệnh lệnh hiện nay. Ảnh: Getty / Gehringi. Nguồn: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/green_future.html

 

Bài viết nằm trong chuỗi các tài liệu tuyên truyền kỉ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ vai trò quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong khuyến khích, tạo động lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là để hướng tới tạo dựng một tương lai xanh và phát triển bền vững, một số đối tượng sở hữu trí tuệ cụ thể như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tác phẩm hay tri thức truyền thống… đã được các doanh nghiệp sử dụng như một công cụ hữu hiệu để thể hiện cam kết bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Nguyên văn bài viết được đang tải trên Cổng thông tin của WIPO
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/green_future.html

Độc giả có thể tham khảo Bản dịch tiếng Việt tại đây./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, tư vấn

Nguồn: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/green_future.html