Th 5, 12/11/2015 | 10:48 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Lào

Ngày 07/11/2015, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Lào đã được ký ...

Ngày 07/11/2015, tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Thanh và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào Khanlasy Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Lào. Chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào Boviengkham Vongdala, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào Sakkhone Chaluenvong, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào Hoàng Xuân Hải cùng nhiều đại diện các Vụ liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước.
 
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Lào
 
Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) và Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Lào (DIPL) được ký kết với mục tiêu đẩy mạnh hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Lào thông qua tăng cường hợp tác giữa NOIP và DIPL trong quản trị sở hữu trí tuệ, vận hành cơ quan sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức công chúng về sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở Bản ghi nhớ, Cục Sở hữu trí tuệ hai nước sẽ xây dựng các hoạt động hợp tác cụ thể và sớm đưa vào triển khai.
Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan đánh dấu một bước phát triển mới của mối quan hệ song phương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác trong tương lai, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước./.
Phòng Hợp tác quốc tế