Th 5, 29/04/2021 | 08:46 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hỗ trợ Sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Âu

Trong bối cảnh nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tri thức đang trở thành các nhân tố chính của sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Việc giới thiệu các sản phẩm mới hoặc áp dụng các phương pháp mới trong sản xuất, bán hàng, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ là các chiến lược mà các doanh nghiệp đang sử dụng để duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các tài sản trí tuệ dần chiếm vị trí quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, sở hữu trí tuệ (SHTT) trở thành vấn đề trọng tâm, cốt lõi hàng đầu cần được chú trọng và phát triển một cách tối ưu.

Tuy nhiên, trên toàn thế giới các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thiếu hiểu biết về các vấn đề SHTT, vai trò SHTT đối với việc phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ, tiếp thị, thu hút vốn, xuất khẩu, li-xăng hoặc nhượng quyền thương mại. Những kiến thức cơ bản từ việc tạo ra, xác lập quyền và quản lý có hiệu quả tài sản trí tuệ là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở hầu hết các nước, đa số chuyên gia tư vấn SHTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các tổ chức tư nhân, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như các công cụ hỗ trợ về SHTT.


 Sở hữu trí tuệ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nguồn: europa.eu)

Tại châu Âu, vấn đề hỗ trợ SHTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất được quan tâm. Ủy ban Liên minh Châu Âu (EU) đã đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng SHTT hiệu quả hơn bằng cách đưa ra một loạt những chính sách hỗ trợ về SHTT, các công cụ như Horizon IP Scan, Bộ phận hỗ trợ về SHTT châu Âu; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động, đánh giá hiệu quả của những công cụ hỗ trợ này.

Horizon IP Scan là một dịch vụ đặc biệt hỗ trợ SHTT miễn phí được xây dựng bởi Ủy ban Liên minh Châu Âu, giúp các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác tham gia vào các dự án hợp tác nghiên cứu do EU tài trợ, để quản lý và định giá tài sản trí tuệ một cách hiệu quả. Nền tảng dịch vụ này được xây dựng trên một mạng lưới rộng lớn gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trên khắp Châu Âu, tư vấn, đánh giá tài sản trí tuệ để từ đó giúp các doanh nghiệp có thể nhận diện, bảo vệ, quản trị tài sản trí tuệ hiện có của mình ngay từ khi bắt đầu tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển với các đối tác khác, cũng như các tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình hợp tác. Để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ về mặt tài chính, Ủy ban Liên minh Châu Âu thảo luận với cơ quan tài chính về những cách thức định giá và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, từ đó có thể giúp họ thương mại hóa tài sản trí tuệ một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất.


Horizon IP Scan (Nguồn: europa.eu) 

Một công cụ miễn phí khác hỗ trợ về SHTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Châu Âu là Bộ phận hỗ trợ SHTT Châu Âu. Đây là dịch vụ SHTT tuyến đầu cung cấp hỗ trợ các vấn đề SHTT trong thương mại xuyên quốc gia. Dịch vụ này cung cấp nhiều loại tài liệu, thông tin, dịch vụ qua đường dây tư vấn để hỗ trợ trực tiếp về SHTT cũng như đào tạo tại chỗ và trực tuyến. Mục tiêu chính của Bộ phận này là giúp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về SHTT trên phạm vi toàn diện, từ nhận thức, bảo hộ, đến sử dụng và khai thác có hiệu quả tài sản trí tuệ. Bộ phận hỗ trợ SHTT Châu Âu cung cấp thông tin, tư vấn cho các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia vào các dự án nghiên cứu do EU tài trợ, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia vào quá trình chuyển giao công nghệ quốc tế. Hiện tại, có bốn bộ phận chuyên biệt hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu ở Trung Quốc , Ấn Độ,  Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Các bộ phận hỗ trợ đa ngôn ngữ này cung cấp các dịch vụ miễn phí bao gồm tư vấn về việc đăng ký quyền SHTT cho các đối tượng như sáng chế, nhãn hiệu hoặc bản quyền, quản lý tài sản trí tuệ, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin và đào tạo về các chủ đề liên quan đến SHTT.

Bộ phận Hỗ trợ SHTT châu Âu (Nguồn: wegate.eu) 

Song song với việc ban hành những chính sách, các công cụ, dịch vụ hỗ trợ SHTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ủy ban Liên minh Châu Âu cũng thực hiện những biện pháp giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả các công cụ hỗ trợ bằng các bảng điểm đánh giá, dự án khảo sát, báo cáo của các chuyên gia. Từ kết quả phân tích, đánh giá này, Ủy ban Liên minh Châu Âu xây dựng kế hoạch phát triển các dịch vụ hỗ trợ SHTT một cách phù hợp, hiêu quả.

Đối với Việt Nam, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tham gia môi trường cạnh tranh quốc tế với những yêu cầu chặt chẽ về các quy định liên quan đến SHTT; vì vậy rất cần có những chính sách, công cụ hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT để góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh, tạo động lực phát triển nền kinh tế quốc dân./.

Nguồn tham khảo: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/smes_en

Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP Hồ Chí Minh

Bài đã đăng tại: sohuutritue.net.vn