ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 425 tháng 08 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 425 tháng 08 năm 2023.

Số 425 tập A tháng 08 năm 2023

 

 

Số 425 tập B tháng 08 năm 2023

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp