ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 424 tháng 07 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 424 tháng 07 năm 2023.

Số 424 tập A tháng 07 năm 2023

 

Số 424 tập B tháng 07 năm 2023

 

Ghi chú:

-  Công báo Sở hữu công nghiệp Tập A công bố các thông tin liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được chấp nhận hợp lệ; các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp...

-  Công báo Sở hữu công nghiệp Tập B công bố các thông tin liên quan đến văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được cấp; các thủ tục sau cấp văn bằng bảo hộ; kết quả giải quyết khiếu nại; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp...

- Xem thông tin bản mô tả toàn văn Bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích được công bố hằng tháng tại đây.

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp