Số 249 Tháng 12 năm 2008

249

- Tập A : Đơn  đăng ký Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu 

- Tập B : Văn bằng bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu (Zip's file)