Số 246 Tháng 9 năm 2008

Công báo tháng 9 năm 2008

Tháng 9-2008

- Tập A : Đơn  đăng ký Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu 

- Tập B : Văn bằng bảo hộ  Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu