Th 4, 11/11/2020 | 08:43 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo triển khai thử nghiệm mở rộng Chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (ASPEC)

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ triển khai thử nghiệm mở rộng Chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (ASPEC).

Để hỗ trợ tốt hơn nữa và đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của người nộp đơn, kể từ ngày 27/08/2019, Chương trình Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN (gọi tắt là Chương trình ASPEC) triển khai thêm 02 nội dung mới. Cụ thể như sau:

- Yêu cầu thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế trong lĩnh vực công nghiệp 4.0 (ASPEC Acceleration for Industry 4.0 Infrastructure and Manufacturing – gọi tắt là yêu cầu ASPEC AIM) trong thời gian thử nghiệm là 02 năm kể từ ngày 27/08/2019 đến 26/08/2021), theo đó thời gian thẩm định được rút xuống còn 06 tháng tính từ ngày có yêu cầu ASPEC AIM/ngày công bố tùy theo ngày nào muộn hơn; Số lượng: đến 50 đơn/năm.

- Yêu cầu nộp đơn PCT ASPEC trong thời gian thử nghiệm là 03 năm kể từ ngày 27/08/2019 đến 26/08/2022; Số lượng: đến 100 đơn/năm.

Kể từ ngày 27/08/2019, người nộp đơn tại Việt Nam có thể sử dụng mẫu tờ khai áp dụng Chương trình Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN mới nhất (FORM 1 – Version Nov 2019) (gọi tắt là tờ khai ASPEC - có thể tải về tại đây) khi nộp yêu cầu thẩm định đơn đăng ký sáng chế theo Chương trình Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN (gọi tắt là chương trình ASPEC) để có thêm lựa chọn yêu cầu thẩm định đơn ASPEC AIM và PCT ASPEC./.

 

Trung tâm Thẩm định Sáng chế