Th 5, 22/07/2021 | 17:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký SHCN trực tiếp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

1. Từ ngày 23/7/2021, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) trực tiếp tại Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng (Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Theo đó, đơn đăng ký SHCN và các công văn, tài liệu liên quan nộp đến Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng chỉ được tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện.

a) Đối với đơn nộp trực tuyến: Người nộp đơn thực hiện thủ tục nộp đơn tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT tại địa chỉ: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do, sau đó gửi Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền nộp phí, lệ phí SHCN kèm theo Mã số đơn trực tuyến về Văn phòng đại diện.

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau:

Tên TK: Văn phòng đại diện Cục SHTT tại Thành phố Đà Nẵng

Số tài khoản: 3511 0 1093215 00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng

Lưu ý: Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơn và số đơn SHCN/mã số đơn trực tuyến như trong Thông báo của Cục SHTT.

Văn phòng đại diện sẽ gửi trả bản lưu cùng Biên lai thu phí, lệ phí cho Người nộp đơn theo địa chỉ đã khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN.

b) Đối với đơn nộp qua bưu điện: Người nộp đơn chuyển đơn đăng ký cùng biên lai nộp phí, lệ phí về Văn phòng đại diện Cục SHTT tại Thành phố Đà Nẵng (địa chỉ tại Mục 3 dưới đây).

2. Văn phòng đại diện cũng tạm dừng thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp. Theo đó, hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn đăng ký SHCN nói riêng chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc email.

3. Trong trường hợp Người nộp đơn hoặc Người xin tư vấn cần trao đổi thêm thông tin, đề nghị vui lòng liên hệ:

Văn phòng đại diện Cục SHTT tại Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng đại diện

Điện thoại: 0983230104

Email: vanphong3@ipvietnam.gov.vn

Thông báo số 7355/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ.