Th 4, 17/04/2024 | 17:08 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc gửi văn bản về kết quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp qua email

Để khắc phục tình trạng văn bản của Cục gửi đến Người nộp đơn chậm/muộn hoặc thất lạc, Cục SHTT sẽ thực hiện gửi file điện tử các văn bản của Cục đến địa chỉ email của Người nộp đơn hoặc của Tổ chức đại diện SHCN được khai trên Tờ khai để Người nộp đơn biết thông tin một cách kịp thời.

Văn bản chính thức của Cục sẽ được gửi cho Người nộp đơn qua bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở Cục tại Hà Nội và các Văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Người nộp đơn liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại 024.38583069 (xin máy lẻ: 2206) hoặc email: DICHVUCONG@ipvietnam.gov.vn để được giải đáp.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để Người nộp đơn, các tổ chức biết, áp dụng./.

Thông báo về việc gửi văn bản về kết quả xử lý sở hữu công nghiệp đơn qua email.

Cục Sở hữu trí tuệ