Th 6, 24/12/2021 | 16:18 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng

Được sự chấp thuận của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc áp dụng biên lai điện tử đối với các khoản phí, lệ phí SHCN nộp tại Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: Lầu 7, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) và Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) như sau:

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2022.

2. Nghiệp vụ được áp dụng: Biên lai điện tử được áp dụng đối với các loại phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (Mẫu Biên lai gửi kèm theo).

3. Nội dung thông tin cần cung cấp để phát hành biên lai điện tử:

- Tên tổ chức/cá nhân nộp phí, lệ phí:

- Địa chỉ:

- Mã số thuế:

- Email: (các Văn phòng sẽ gửi thông tin tra cứu Biên lai điện tử cho tổ chức/cá nhân theo địa chỉ e-mail này).

4. Biên lai của các tổ chức/cá nhân được lưu trữ dưới dạng điện tử. Khi có nhu cầu tra cứu, các tổ chức/cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại e-mail thông báo phát hành biên lai điện tử nhận được.

5. Biên lai điện tử có giá trị pháp lý và được dùng để hạch toán chi phí, kê khai thuế như biên lai giấy.

Toàn văn Thông báo số 12039/TB-SHTT ngày 24/12/2021 về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết./.

Cục Sở hữu trí tuệ