Th 6, 09/09/2022 | 15:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về phương thức lừa đảo/gây nhầm lẫn đối với chủ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ nhận được phản ánh của một số tổ chức, cá nhân về việc có đơn vị tự xưng là “Tổ chức sở hữu trí tuệ”, thực hiện thủ tục gia hạn và thu tiền đối với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Bằng thông báo này, Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định Cục không thuê hay ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện các thủ tục (gia hạn, thu phí, v.v..) liên quan đến văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (được hành nghề theo quy định pháp luật) tiến hành các thủ tục nêu trên tại Cục Sở hữu trí tuệ. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại: 0243.9933.383 và 0243.9933.384.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và cảnh giác trước các thư mời có nội dung nêu trên./.

Cục Sở hữu trí tuệ