Th 5, 03/01/2019 | 14:33 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

BẢN MÔ TẢ MẪU CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bản mô tả mẫu về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải bản mô tả mẫu về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Cục. Theo đó người dùng tin có thể tải tài liệu về để tham khảo trước khi nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể:

- Bản mô tả mẫu đơn kiểu dáng công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu