Th 6, 16/01/2009 | 16:57 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tổng kết hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2008

Ngày 12 tháng 1 năm 2009, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 và Phương hướng hoạt động năm 2009 và Hội nghị cán bộ công chức của Cục Sở hữu trí tuệ.

     Ngày 12 tháng 1 năm 2009, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 và Phương hướng hoạt động năm 2009 và Hội nghị cán bộ công chức của Cục Sở hữu trí tuệ. Ông Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tới dự Hội nghị. Ông Trần Văn Tùng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham dự Hội nghị.

     Ông Trần Việt Hùng,Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009. Năm 2008 là năm thứ hai Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động SHTT của Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cục SHTT về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2008. Công tác tiếp nhận,xử lý các loại đơn về SHCN có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 31/12/2008, Cục đã tiếp nhận được 60.282 đơn các loại, trong đó có 40.356 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (sáng chế và giải pháp hữu ích: 3.484,kiểu dáng công nghiệp: 1.753,nhãn hiệu quốc gia: 27.724, nhãn hiệu đăng ký quốc tế: 7.386,chỉ dẫn địa lý: 8, thiết kế bố trí: 1) và 19.926 đơn các loại (sửa đổi đơn: 2.074, chuyển nhượng đơn: 617,cấp lại VBBH: 489, gia hạn VBBH: 2.379,sửa đổi VBBH: 4.121,duy trì VBBH: 4.042, chuyển nhượng VBBH: 1.337,chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN: 745,khiếu nại: 827,tra cứu: 1.084,các loại đơn khác: 2.211). Năm 2008, Cục đã xử lý 51.037 đơn các loại, trong đó cấp/chấp nhận bảo hộ 29.001 đối tượng SHCN (sáng chế và giải pháp hữu ích: 741,kiểu dáng công nghiệp: 1.337,nhãn hiệu đăng ký quốc gia: 23.290, nhãn hiệu đăng ký quốc tế: 3.631, chỉ dẫn địa lý: 2), từ chối bảo hộ 4.910 đối tượng SHCN (trong đó có 737 nhãn hiệu đăng ký quốc tế), và đã xử lý 17.126 các loại đơn khác (sửa đổi đơn: 429,chuyển nhượng đơn: 112, cấp lại VBBH: 513, gia hạn VBBH: 2.361, sửa đổi VBBH: 4.163,duy trì VBBH: 4.052, chuyển nhượng VBBH: 1.305, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN: 878, chấm dứt VBBH: 209, huỷ bỏ VBBH: 371, khiếu nại: 426, tra cứu: 985, các loại đơn khác: 1.322). Số lượng đơn đăng ký SHCN vẫn tiếp tục xu hướng tăng, dẫn tới tình trạng quá tải và tồn đọng đơn vẫn còn gay gắt,đặc biệt là đối với đơn nhãn hiệu và sáng chế. Mặc dù Cục đã có nhiều biện pháp và nỗ lực rất lớn, kể cả làm việc vào ngày thứ bảy, khiến tốc độ xử lý đơn tăng mạnh trong thời gian cuối, nhất là đơn nhãn hiệu (tăng 49% so với năm 2007), nhưng tình trạng tồn đọng đơn vẫn là vấn đề nóng mà toàn Cục phải tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

     Tiếp đó,đại diện các đơn vị trong Cục Sở hữu trí tuệ đã có phát biểu ý kiến thảo luận sôi nổi,đóng góp vào Báo cáo.

     Ông Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Nguyễn Quân  đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2008, Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và nhất trí với phương hướng hoạt động năm 2009 và nhấn mạnh một số nội dung công tác liên quan đến xây dựng và hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam,tiếp tục củng cố và nâng cấp tổ chức bộ máy của Cục Sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời với nhiệm vụ giải quyết, và xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ cần có kế hoạch cụ thể  đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu về thông tin sáng chế của Việt Nam và quốc tế, phục vụ kịp thời nhu cầu của xã hội, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm khai thác tốt nhất tài nguyên quý giá này.

     Một số hình ảnh về hoạt động Hội nghị :

Ông Nguyễn Quân,Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  

 

 

Cục Sở hữu trí tuệ