CN, 01/07/2007 | 18:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ - 25 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2007)

Cách đây đúng 25 năm, ngày 29.7.1982 Cục Sáng chế (tiền thân của Cục Sở hữu trí tuệ hiện nay) đã được thành lập trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) nhằm giúp Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện công tác quản lý nhà nước hoạt động sáng kiến vá sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Cách đây đúng 25 năm, ngày 29.7.1982 Cục Sáng chế (tiền thân của Cục Sở hữu trí tuệ hiện nay) đã được thành lập trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) nhằm giúp Chủ nhiệm Ủy ban thực hiện công tác quản lý nhà nước hoạt động sáng kiến vá sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Trải qua khoảng thời gian không dài nói trên, hoạt động cũng như sự phát triển của Cục gắn chặt với sự phát triển của toàn bộ hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và luôn thể hiện là một trong những động lực chính của hệ thống này. Qua từng thời kỳ phát triển của đất nước, tổ chức cũng như hoạt động của Cục Sở hữu công nghiệp – cho thời kỳ đổi mới, mở cửa và đến nay là Cục Sở hữu trí tuệ-đáp ứng các đòi hỏi cấp thiết của thời kỳ đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
 
Trong thời gian 25 năm qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã đóng góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn chỉnh một hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cục đã tiếp nhận hàng chục vạn đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp và cấp Văn bằng bảo hộ cũng như thừa nhận việc bảo hộ cho hàng chục vạn đối tượng này cho các cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước. Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong công tác hợp tác quốc tế bao gồm việc tham gia tích cực và hiệu quả trong đàm phán các hiệp định thương mại đa phương và song phương cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam; trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thông tin sở hữu trí tuệ bằng các phương tiện đại chúng và hiện đại; trong các hoạt động hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp;  trong công tác đào tạo cán bộ cho hệ thống; trong công tác xã hội hóa việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lĩnh vực này…Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực thi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
 
Trong hoạt động của mình, Cục Sở hữu trí tuệ luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như của các Bộ, ngành, địa phương hữu quan. Cục Sở hữu trí tuệ cũng luôn nhận được sự hợp tác và hỗ trợ nhiệt tình của các quốc gia bè bạn và các tổ chức quốc tế.
 
Ngày 11.01.2007 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đây là một mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đây cũng là sự khẳng định các thành tựu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà ta đã đạt được. Và cũng từ thời điểm này, Cục Sở hữu trí tuệ cũng như toàn bộ hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển cũng như quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Cuốn sách "Cục Sở hữu trí tuệ - 25 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2007)" có thể tải về tại đây.

 
Cục Sở hữu trí tuệ