Cục trưởng
Đinh Hữu Phí
 
Cục trưởng: Đinh Hữu Phí
 
Phòng 210 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.38584020; 024.38583069 (máy lẻ:1111)
 
 
 
Phó Cục trưởng
Mr Trần Lê Hồng
 
Phó Cục trưởng: Trần Lê Hồng
 
Phòng 211 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.335572091; 024.38583069 (máy lẻ:2222)
 
 
 
Phó Cục trưởng
Mr Trần Lê Hồng
 
Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Bảy
 
Phòng 311 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3333)