Th 3, 24/12/2019 | 11:32 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tọa đàm về hoạt động đại diện và giám định sở hữu công nghiệp năm 2019

Tọa đàm là cơ hội để Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) và các tổ chức, cá nhân liên quan trao đổi, thảo luận về công tác quản lý hoạt động đại diện và giám định SHCN

Ngày 20/12/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí trí tuệ đã phối hợp với Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức Tọa đàm về hoạt động đại diện và giám định sở hữu công nghiệp năm 2019.

Tọa đàm là cơ hội để Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) và các tổ chức, cá nhân liên quan trao đổi, thảo luận về công tác quản lý hoạt động đại diện và giám định SHCN và các nội dung chuyên môn về SHCN nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động đại diện và giám định SHCN nói riêng và các hoạt động của hệ thống sở hữu trí tuệ nói chung. Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên Cục Sở hữu trí trí tuệ đã phối hợp với Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức hoạt động này ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Tham dự Tọa đàm có Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bà Nguyễn Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và khoảng 100 đại biểu đến từ các tổ chức dịch vụ đại diện SHCN, các Sở Khoa học và Công nghệ, các trường đại học và các đơn vị chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã cùng nhau trao đổi việc áp dụng các quy định pháp luật trong việc từ chối đăng ký nhãn hiệu đối với trường hợp ở các nhóm dịch vụ gần nhau; vấn đề phản đối đơn đăng ký xác lập quyền SHCN; việc áp dụng quy định trong việc từ chối đăng ký nhãn hiệu theo Điều 74.2.đ  Luật Sở hữu trí tuệ; vấn đề chuyên môn hóa lĩnh vực hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo từng chuyên ngành; cấp thẻ giám định SHCN và những vấn đề khác mà các bên gặp vướng mắc trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu. 

Cũng tại tọa đàm, Ông Lê Ngọc Lâm đã báo cáo tóm tắt kết quả làm việc tại buổi Tọa đàm giữa Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các tổ chức đại diện SHCN tại Hà Nội ngày 16/12/2019. 

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu khai mạc Tọa đàm

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Diễn giả trình bày tại buổi tọa đàm

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn và cởi mở giữa Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện các đơn vị chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các đại biểu, đã thống nhất được cách xử lý một số vấn đề chuyên môn và cũng gợi mở một số ý tưởng có thể hỗ trợ cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong thời gian tới./. 

Phòng Pháp chế và Chính sách