Th 2, 08/06/2020 | 09:44 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 7638/TB-SHTT ngày 05 tháng 06 năm 2020 về việc triển khai áp dụng Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 26/5/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Thông tư số 45/2020/TT-BTC”). Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 45/2020/TT-BTC như sau:
 
Các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 sẽ được giảm 50% các loại lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Thông tư số 263/2016/TT-BTC”).
 
2. Đối với các trường hợp có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 26/5/2020 thì việc nộp lệ phí thực hiện theo mức ấn định tại các thông báo này.
 
3. Các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ  (kể cả các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ) tiếp nhận từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 29/5/2020 nhưng chưa được giảm 50% lệ phí theo quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC do chưa kịp triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC vì Thông tư có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành hoàn trả lệ phí thu thừa tương ứng với 50% số lệ phí đã thu cho người nộp đơn theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo này nếu người nộp đơn đã nộp. Trong trường hợp người nộp đơn chưa nộp thì khi nộp sẽ thực hiện theo mức giảm 50% như quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC.
 
4. Thủ tục hoàn trả lệ phí
 
(i) Đối tượng được hoàn trả lệ phí 
 
Các trường hợp được quy định tại Mục 3 của Thông báo này.
 
(ii) Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa 
 
- Công văn đề nghị hoàn trả lệ phí có thông tin về chủ đơn, số đơn, ngày nộp đơn, số biên lai nộp lệ phí và phương thức đề nghị hoàn trả (nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận đơn hoặc nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng). Trường hợp nhận hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng, nội dung công văn ghi rõ thông tin về người nhận (họ và tên, CMND hoặc Căn cước công dân, địa chỉ…), thông tin về ngân hàng để nhận tiền (tên ngân hàng, tên chủ tài khoản và số tài khoản);
 
- Bản gốc (Liên 2) của Biên lai thu phí, lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành có nội dung thu lệ phí thừa;
 
- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản sao trong trường hợp gửi Hồ sơ qua đường bưu điện) đối với trường hợp người nộp đơn là cá nhân, và Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền đối với trường hợp cá nhân đại diện cho người nộp đơn là tổ chức.
 
(iii) Địa điểm nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa 
 
Bộ phận tiếp nhận đơn tại nơi người nộp đơn đã nộp thừa lệ phí, cụ thể:
 
- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ: 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
 
- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; 
 
- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
 
(iv) Thời hạn nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa 
 
Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 31/8/2020 (trường hợp nộp Hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nhận Hồ sơ được tính là ngày trên dấu bưu điện nơi gửi).
 
Kết thúc thời hạn trên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tiếp nhận Hồ sơ đề nghị hoàn trả lệ phí nộp thừa, các khoản lệ phí thu thừa không có Hồ sơ đề nghị hoàn trả sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
 
Toàn văn Thông báo số 7638/TB-SHTT ngày 05 tháng 06 năm 2020 về việc triển khai áp dụng Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ