Th 2, 19/07/2021 | 11:41 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành công văn số 7114/SHTT-VP ngày 19/7/2021 về việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quốc gia và Bộ KH&CN, đặc biệt là Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Tổ chức đại diện SHCN phối hợp:

1. Đẩy mạnh việc nộp đơn đăng ký SHCN và các giấy tờ liên quan theo hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn tại Thông báo số 7113/TB-SHTT ngày 19/7/2021 về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký SHCN trực tiếp tại trụ sở Cục SHTT và Thông báo số 6955/TB-SHTT ngày 14/7/2021 về việc hướng dẫn nộp đơn đăng ký SHCN trực tuyến đối với người nộp đơn từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam);

2. Yêu cầu nhân viên của quý Tổ chức tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi giao dịch tại trụ sở Cục SHTT;

3. Phòng Đăng ký (thuộc Cục) sẽ liên hệ với quý Tổ chức để sắp xếp, thống nhất thời gian trả một số kết quả giải quyết đơn đăng ký SHCN và các giấy tờ liên quan, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Thông báo số 7114/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Tổ chức đại diện SHCN./.

 
Cục Sở hữu trí tuệ