Th 5, 14/12/2023 | 15:10 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công bố đề và đáp án các môn kiểm tra của Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ công bố đề thi và đáp án các môn kiểm tra của Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Chi tiết xem các file đính kèm dưới đây:

1. Đề bài kiểm tra môn Pháp luật sở hữu công nghiệp;

- Đáp án đề bài kiểm tra môn pháp luật sở hữu công nghiệp;

2. Đề bài kiểm tra môn Sáng chế và thiết kế bố trí;

- Đáp án đề bài kiểm tra môn Sáng chế;

3. Đề bài kiểm tra môn Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý;

- Đáp án đề bài kiểm tra môn Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý;

4. Đề bài kiểm tra môn Kiểu dáng công nghiệp;

- Đáp án đề bài kiểm tra môn Kiểu dáng công nghiệp;

5. Đề bài kiểm tra môn Thông tin sở hữu công nghiệp;

- Đáp án đề bài kiểm tra môn Thông tin sở hữu công nghiệp.

Trân trọng./.