Th 5, 07/05/2015 | 10:58 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG TIN TUYỂN SINH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI NHẬT BẢN TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan được JPO đề nghị làm đầu mối tại Việt Nam tuyển chọn và đề cử các ứng viên cho các khóa đào tạo trong năm 2015...

Nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hằng năm Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) ủy thác cho Tổ chức phát triển công nghiệp và nguồn nhân lực hải ngoại Nhật Bản (HIDA) và Viện Thúc đẩy Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản (JIII) tổ chức các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản dành cho các chủ thể liên quan của một số đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan được JPO đề nghị làm đầu mối tại Việt Nam tuyển chọn và đề cử các ứng viên cho các khóa đào tạo trong năm 2015. Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để các cá nhân/tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia với các thông tin cụ thể như sau:
CHI PHÍ CHO CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
Học viên được lựa chọn sẽ được phía Nhật Bản đài thọ các chi phí tham dự khoá học (vé máy bay khứ hồi, chỗ ở tại Nhật Bản, tiền ăn, tiền tiêu vặt và tiền đi lại trong thời gian tại Nhật Bản) theo quy định của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.
Các chi phí khác do học viên/cơ quan cử học viên tự đài thọ.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Ứng viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng, lựa chọn khóa học phù hợp với yêu cầu về đối tượng học viên trong danh mục các khóa học gửi kèm theo tiến hành làm hồ sơ đăng ký như sau:
Hồ sơ đăng ký tham dự bao gồm:
1. Công văn của cơ quan/tổ chức chủ quản gửi Cục Sở hữu trí tuệ cử ứng viên tham gia đăng ký;
2. Đơn đăng ký khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản (mẫu form kèm theo (DOC và EXEL)).
(Lưu ý: Phần 1 của đơn đăng ký phải có chữ ký thủ trưởng cơ quan mà ứng viên đang công tác và đóng dấu, từ phần 2 đến phần 6 phải có chữ ký của ứng viên);
3. 03 ảnh (3 cm x 4 cm);
4. Tài liệu (brochure) giới thiệu về cơ quan/tổ chức mà ứng viên đang công tác;
5. Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân;
Hồ sơ phải được làm bằng tiếng Anh và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ theo thời hạn cụ thể đối với từng khóa học theo địa chỉ bưu điện và kèm theo 1 bản scan gửi qua địa chỉ email:
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo
Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84.4.3858 30 69, máy lẻ: 205 (gặp chị Hoàng Mai Chi)
Email: rtc_noip@yahoo.com
Sau khi xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho phía Nhật Bản các hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và thông báo kết quả lựa chọn cho các ứng viên đăng ký tham dự. Các hồ sơ không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ không đuợc trả lại. Trong trường hợp có nhiều hồ sơ ứng cử đạt yêu cầu nhưng vượt quá số suất dành cho Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ sử dụng các hồ sơ này để đề cử cho các khóa học tương ứng năm tiếp theo./.

STT

Khóa đào tạo

Nội dung đào tạo

Đối tượng học viên

Thời gian

Thời hạn nộp hồ sơ

  1.  

Khóa đào tạo về quản lý SHTT
(Training course on Managing IP)

Quản lý SHTT, công nghệ và chuyển giao công nghệ

Cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm CGCN, các Bộ, cơ quan chính phủ phát triển về công nghiệp

29/6 -10/7/2015

Trước ngày 18/5/2015

2. 

Khóa đào tạo về Nhãn hiệu
(Training course for Practitioners Specializing in Trademarks)

Đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu

Doanh nghiệp, đại diện SHTT

2/7 -15/7/2015

Trước ngày 18/5/2015

3. 

Khóa đào tạo về Sáng chế
(Training course for Practitioners Specializing in Patents)

Đăng ký, quản lý và sử dụng sáng chế

Doanh nghiệp, đại diện SHTT

24/8 -11/9/2015

Trước ngày 10/6/2015

4. 

Khóa học mùa hè
(Summer Training Course)

Pháp luật SHTT quốc tế, đăng ký và sử dụng quyền SHTT tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

Doanh nghiệp, đại diện SHTT

27/8 -4/9/2015

Trước ngày 10/6/2015

5. 

Khóa đào tạo về SHTT dành cho luật sư
(Training course for IP Protection Lawyers)

Thực thi quyền SHTT

Cán bộ tòa án, viện kiểm sát nhân dân, văn phòng luật sư

5/10 -23/10/2015

Trước ngày 15/7/2015

6. 

Khóa đào tạo về các biện pháp chống hàng giả
(Training Course on Anti-counterfeiting Measures for Practitioners)

Thực thi quyền SHTT

Cán bộ các cơ quan thực thi quyền SHTT, trong đó ưu tiên cán bộ Hải quan

14/1 -22/1/2016

Trước ngày 5/10/2015

Thông tin chi tiết về các khóa học, tiêu chuẩn đối với ứng viên, mẫu đơn và các thông tin liên quan xem tại file đính kèm.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo