Th 6, 18/12/2015 | 09:14 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh chính thức chuyển trụ sở làm việc

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới...

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo: kể từ ngày 15/12/2015, Văn phòng chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới, với các thông tin giao dịch như sau:
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ.
Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 – 3920 8483 hoặc 3920 8485
Fax : 08 – 3920 8486;
Email : vanphong2@noip.gov.vn ;
Website : www.noip.gov.vn
Kính mời các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan tiến hành các giao dịch với Văn phòng theo thông tin như trên.
 
Văn Phòng 2