Th 5, 19/05/2011 | 10:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình 68

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ...

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2012-2013. Chi tiết về việc tuyển chọn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.hotrotuvan.com.vn/detailnews.asp?NewsID=233&Page=Tintucchung.

Cục Sở hữu trí tuệ