Th 5, 01/10/2015 | 16:49 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 2015

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015...

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 9060/TB-SHTT ngày 30/9/2015 về việc tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015 trong đó có thông báo về danh sách, số báo danh của thí sinh, lịch và địa điểm làm bài kiểm tra. Toàn văn của Thông báo số 9060/TB-SHTT vui lòng tải về tại đây.
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo