Th 6, 15/01/2016 | 16:47 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thống kê hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2015 của các địa phương

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương năm 2015...

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thống kê hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hàng năm của các địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 209/SHTT- PTST ngày 13/01/2016 được đăng tải tại đây.
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo