Th 7, 07/08/2021 | 08:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc đổi tên miền các thư viện số về sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc đổi tên miền các thư viện số về sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo, từ ngày 01/8/2021, các Thư viện số phục vụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu tri tuệ được đổi tên miền từ .noip.gov.vn sang .ipvietnam.gov.vn. Cụ thể như sau:

1. Thư viện số WIPO PUBLISH: wipopublish.ipvietnam.gov.vn

Thư viện số WIPO PUBLISH hiện cập nhật cho cả ba đối tượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệpnhãn hiệu.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng WIPO PUBLISH để tra cứu có thể tải về tại đây:

 

2. Thư viện số IPLIB: iplib.ipvietnam.gov.vn

Thư viện số IPLIB hiện chỉ cập nhật cho đối tượng nhãn hiệu.

Đối với sáng chế, thư viện số IPLIB được cập nhật đến hết tháng 3/2020. Tiếp theo, mời bạn đọc tra cứu tại Thư viện số WIPO PUBLISH.

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thư viện số IPLIB được cập nhật đến hết tháng 7/2019. Tiếp theo, mời bạn đọc tra cứu tại Thư viện số WIPO PUBLISH.

 

3. Thư viện số DIGIPAT: digipat.ipvietnam.gov.vn

Thư viện số DIGIPAT bao gồm Bản mô tả toàn văn của các Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Việt Nam được cấp từ số đầu tiên đến hết tháng 12/2018 và hiện nay tạm dừng cập nhật.

Toàn bộ các tài nguyên trong DIGIPAT đã được chuyển vào Thư viện số WIPO PUBLISH và tiếp tục được cập nhật tại thư viện này để thuận tiện cho việc tra cứu của bạn đọc.

Bên cạnh đó, bạn đọc có thể tra cứu và tải về bản mô tả toàn văn của Bằng độc quyền sáng chế /giải pháp hữu ích được công bố hàng tháng tại địa chỉ sau: 

Bằng độc quyền sáng chế /giải pháp hữu ích được công bố hàng tháng.

 

Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, góp ý, đề nghị bạn đọc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ: email: congnghethongtin@ipvietnam.gov.vn.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp