Th 4, 09/09/2015 | 16:02 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc khai trương công cụ trực tuyến hỗ trợ đăng ký trong khu vực ASEAN

Thông báo về việc khai trương công cụ trực tuyến hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp trong khu vực ASEAN...

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 8450/TB-SHTT ngày 08/9/2015 về việc khai trương các công cụ trực tuyến hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp trong khu vực ASEAN và việc công nhận Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore là Cơ quan Tra cứu quốc tế (ISA) và Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế (IPEA) đối với các đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc Việt Nam nộp theo Hiệp ước PCT.
Toàn văn Thông báo số 8450/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
Cục SHTT