Th 6, 05/02/2016 | 07:14 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc kéo dài thời hạn trả lời các Thông báo, Quyết định

Thông báo số 905/TB-SHTT về việc kéo dài thời hạn trả lời các Thông báo, Quyết định của Cục SHTT phát hành từ ngày 01.02.2016 đến hết ngày 05.02.2016.

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 905/TB-SHTT ngày 04 tháng 02 năm 2016 về việc kéo dài thời hạn trả lời các Thông báo, Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ phát hành từ ngày 01.02.2016 đến hết ngày 05.02.2016.

Toàn văn của Thông báo 905/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ