Th 2, 31/08/2015 | 13:05 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN

Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015...

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015 tổ chức tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch hướng dẫn ôn tập. Chi tiết, vui lòng xem tại đây.
Toàn văn Thông báo 8115/TB-SHTT ngày 28/8/2015 về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2015 có thể tải về tại đây.
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo