Th 6, 03/06/2011 | 13:35 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2011 được phê duyệt...

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2011 được phê duyệt ngày 01/6/2011, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra tại Hà Nội và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra tại TP. Hồ Chí Minh. Lịch kiểm tra, số báo danh, phòng thi, địa điểm kiểm tra sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cụ thể trên trang web www.noip.gov.vn trong thời gian sớm nhất.

Để biết thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ theo số điện thoại:(04).38583069, máy lẻ 110.

Phòng Pháp chế và Chính sách