Th 7, 04/12/2021 | 20:01 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo thay đổi số điện thoại Bộ phận IP - Help Desk

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc thay đổi số điện thoại liên hệ của Bộ phận tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp – IP HELP DESK.

Kể từ ngày 06/12/2021, Bộ phận tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp - Bộ phận IP Help Desk thay đổi số điện thoại liên hệ như sau:

     Từ: 0243.858.3069 (máy lẻ 1164, 1182) (cũ)

     Thành: 0243.9933.383 và 0243.9933.384 (mới)

Xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Phòng Đăng ký