Th 5, 06/10/2022 | 17:46 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Mời tham dự hội thảo trực tuyến “GI Management and protection for post registration”

Mời tham dự hội thảo trực tuyến “GI Management and protection for post registration” trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR.

Trong khuôn khổ Dự án ARISE+IPR, Dự án sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin như sau:

-               Chủ đề:  Workshop on GI management and protection for post registration

-               Thời gian: 13:30-16:00 (GMT+7) ngày 12-13/10/2022

-               Hình thức: trực tuyến

-               Ngôn ngữ: tiếng Anh

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của hội thảo đăng ký theo đường dẫn dưới đây trước ngày 11/10/2022:

https://register.internationalipcooperation.eu/event/ar/1/form-1012-icd-arise-ipr-awp5-activity-13-awp5-workshop-on-gi-management-and-protection-for-post-gi-registration 

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

Trung tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo và Hỗ Trợ, Tư Vấn