Th 6, 16/12/2016 | 17:06 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời các Tổ chức đại diện SHCN tham dự Hội nghị triển khai Thông tư 263/2016/TT-BTC

Kính mời các Tổ chức đại diện SHCN tham dự Hội nghị triển khai Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, được tổ chức vào 21/12/2016.

Kính gửi: Các Tổ chức đại diện SHCN

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng kính mời 01 đại biểu của quý Tổ chức tham dự Hội nghị triển khai Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Địa điểm: Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mục đích của Hội nghị là nhằm thống nhất tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Đề nghị quý Tổ chức xác nhận thông tin về việc tham dự Hội nghị (họ tên, chức vụ của đại biểu) với Ban Tổ chức trước 11h30  ngày 20/12/2016.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ (thông qua phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo - đ/c Hồ Thị Mỹ) điện thoại: 04.35406541, 04.38583069 (máy lẻ 3205), email:quanlysangtao@noip.gov.vn.

Xin trân trọng kính mời./.

Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo