Th 5, 15/04/2021 | 11:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả phúc tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả phúc tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019.

Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi thông báo kết quả phúc tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 cho thí sinh qua đường bưu điện.           

Trường hợp thí sinh không nhận được thông báo, đề nghị liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách theo địa chỉ email: phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn.

Trân trọng./.

Phòng Pháp chế và Chính sách