Th 6, 09/04/2010 | 15:40 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã hoàn tất việc chấm bài kiểm tra của Kỳ kiểm tra tổ chức từ 15–17/01/2010. Kết quả kiểm tra được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt theo Quyết định số 518/QĐ-SHTT ngày 06/4/2010.Ngày 07/4/2010, Cục Sở hữu trí tuệ gửi Thông báo kết quả kiểm tra của từng thí sinh tới địa chỉ khai trong Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra. Trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 8/04/2010 đến ngày 7/5/2010), thí sinh có quyền yêu cầu phúc tra bài kiểm tra.Để biết thông tin chi tiết về điểm kiểm tra và thủ tục phúc tra, thí sinh có thể liên hệ với Phòng Pháp chế và Chính sách (Cục Sở hữu trí tuệ) qua điện thoại (04)38583069, máy lẻ 110 hoặc 113