Th 4, 10/06/2015 | 10:33 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đề nghị các Sở KH&CN báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2014

Thông báo đề nghị các Sở KH&CN báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2014...

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thống kê hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hàng năm của các địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương theo hướng dẫn tại công văn số 4409/SHTT- PTST ngày 25/5/2015 được đăng tải tại đây.
 
Phòng Quản lý và Hoạt động sáng tạo