Th 5, 24/03/2011 | 11:07 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đề bài và đáp án các môn kiểm tra của Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2010

Nhằm phục vụ việc ôn tập cho Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Bộ Đề bài kiểm tra và đáp án...

Nhằm phục vụ việc ôn tập cho Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Bộ Đề bài kiểm tra và đáp án đã sử dụng tại Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2010 để các thí sinh tham khảo.

Đề bài kiểm tra và đáp án môn kiểu dáng công nghiệp;

Đề bài kiểm tra và đáp án môn nhãn hiệu - chỉ dẫn địa lý;

Đề bài kiểm tra và đáp án môn pháp luật sở hữu công nghiệp;

Đề bài kiểm tra và đáp án môn sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp;

Đề bài kiểm tra và đáp án môn thông tin sở hữu công nghiệp./.

Phòng Pháp chế, Chính sách