Th 5, 16/11/2023 | 10:25 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Về khóa đào tạo trực tuyến “IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (IP and GRTKTCE)” của Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN

Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IP Academy) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và được sự hỗ trợ của Học viện Sở hữu trí tuệ thuộc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines (IPOPHL) tổ chức khóa đào tạo với chủ đề “IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (IP and GRTKTCE)” với các thông tin cụ thể như sau:

- Mục tiêu: cung cấp thông tin tình hình hiện tại của các vấn đề liên quan đến SHTT và nguồn gen, tri thức truyền thống, thể hiện văn hóa bản địa và nâng cao kỹ năng, năng lực đề xuất những giải pháp khả thi về mặt chính sách về các vấn đề này trong khu vực ASEAN.

- Thời gian: 13.30 – 16.30 (GMT+7) ngày 22-24/11/2023.

- Đối tượng: cán bộ làm việc tại cơ quan sở hữu trí tuệ, nhà nghiên cứu, luật sư, các nhà hoạch định chính sách và các chủ thể có liên quan.

- Hình thức: trực tuyến trên Zoom

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

 Học viên tham gia 80% thời lượng của khóa đào tạo sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đăng ký tham gia tại IPOPHL Learning Activities Workspace (ipophil.gov.ph)

Login / Create new account / Courses / Synchronous / IP Forwards / IP and GRTKTCE

Thông tin chi tiết về khóa đào tạo  (địa chỉ zoom và các thông tin liên quan được thông báo trực tiếp trong tài khoản đăng nhập của học viên).

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.