Th 4, 16/08/2023 | 16:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về khóa đào tạo trực tuyến “IP and Emerging Technologies” của Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về khóa đào tạo trực tuyến “IP and Emerging Technologies” của Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN trong các ngày 22-25/8/2023.

Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IP Academy) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và được sự hỗ trợ của Học viện Sở hữu trí tuệ thuộc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines (IPOPHL) tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về chủ đề “IP and Emerging Technologies” – đặc biệt, nội dung khóa học sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) với các thông tin cụ thể như sau:

- Mục tiêu: xác định những thách thức do các loại công nghệ mới nổi khác nhau đặt ra đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề xuất biện pháp, kế hoạch bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp cho những công nghệ này và hiểu cách thức mà các công cụ trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để hỗ trợ vận hành hoạt động của cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia (chương trình chi tiết tải về tại đây).

- Thời gian: 13.30 – 16.30 (GMT+7) ngày 22-25/8/2023.

- Đối tượng: cán bộ làm việc tại cơ quan sở hữu trí tuệ, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ và nhà hoạch định chính sách.

- Hình thức: trực tuyến trên Zoom

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

 Học viên tham gia 80% thời lượng của khóa đào tạo sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thông tin chi tiết về khóa đào tạo và cách thức đăng ký sẵn có trên trang web của Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN, theo đường dẫn sau: https://www.aseanip.org/news-events/latest-news-events/2023/08/15/first-training-program-of-the-asean-ip-academy-on-ip-and-emerging-technologies---with-a-special-focus-on-ai

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.