Th 6, 09/09/2022 | 16:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo ngừng hoạt động trang thư viện điện tử IPLIB

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc ngừng hoạt động Thư viện số về sở hữu công nghiệp IPLIB kể từ ngày 01/09/2022 và chuyển sang khai thác công cụ WIPOPUBLISH.

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quan tâm và sử dụng Thư viện số về sở hữu công nghiệp IPLIB tại địa chỉ iplib.ipvietnam.gov.vn trong thời gian qua.

Hiện nay, Cục SHTT đã chuyển đổi hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp sang hệ thống mới nên Thư viện số IPLIB không tương thích với hệ thống mới, dẫn đến khó khăn trong cập nhật dữ liệu.

Để cải tiến dịch vụ và phục vụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp tốt hơn, Cục SHTT ngừng hoạt động Thư viện số IPLIB và chuyển sang khai thác công cụ tra cứu WIPOPUBLISH tại trang http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn.

Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc ngừng hoạt động Thư viện số IPLIB kể từ ngày 01/09/2022.

Trong quá trình sử dụng công cụ tra cứu WIPOPUBLISH, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc các ý kiến đóng góp hoàn thiện, đề nghị Quý tổ chức, cá nhân gửi ý kiến tới Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ qua email: congnghethongtin@ipvietnam.gov.vn.

Trân trọng./.

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ