Th 2, 30/10/2023 | 14:37 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến của WHO, WIPO và WTO với chủ đề “Đối mặt với tương lai: Sức khỏe con người và biến đổi khí hậu”

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Đối mặt với tương lai: Sức khỏe con người và biến đổi khí hậu”, diễn ra vào ngày 14/11/2023.

Các mục tiêu chính của Hội thảo bao gồm: (i) khám phá mối liên hệ giữa sức khỏe con người và biến đổi khí hậu; (ii) nâng cao hiểu biết về những ưu tiên và phương pháp tiếp cận hiện tại và mới nổi nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu; (iii) khám phá cách thức hợp tác ba bên của WHO, WIPO và WTO nhằm hỗ trợ các nước giải quyết các thách thức y tế phát sinh do biến đổi khí hậu; (iv) cung cấp diễn đàn để trao đổi quan điểm của các bên; (v) đóng góp ý kiến cho các sự kiện liên quan đến y tế và thương mại tại Hội nghị COP 28 vào cuối năm nay.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Tổng giám đốc của ba tổ chức nêu trên sẽ trình bày về những đóng góp của mỗi tổ chức trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nhằm nâng cao sức khỏe con người.

Hội thảo sẽ có các cuộc thảo luận nhóm theo 3 chủ đề: (i) tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người; (ii) thách thức và cơ hội liên quan đến sở hữu trí tuệ và vai trò của sở hữu trí tuệ trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy cải thiện sức khỏe; (iii) cách thức mà chính sách thương mại có thể hỗ trợ quản lý tác động của biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan về sức khỏe.

Ngôn ngữ làm việc của hội thảo là tiếng Anh.

Tài liệu khái niệm và Chương trình dự kiến của Hội thảo có thể tham khảo tại:

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/essential-medicines/intellectual-property/trilateral-symposium-concept-note.pdf

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của sự kiện, xin vui lòng đăng ký trực tuyến tại hòm thư gspoa@who.int trước ngày 10/11/2023, sau đó gửi thông tin (bao gồm: họ tên và đơn vị công tác) vào hòm thư dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo./.