Th 2, 19/09/2022 | 13:45 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự Hội thảo khoa học “Những giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở nước ngoài”

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Những giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở nước ngoài”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 23/9/2022

2. Địa điểm: Khách sạn Hoa Ban Trắng - Số 31 đường 3/2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

3. Thành phần tham dự

- Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La; Đại diện các Sở, ngành có liên quan; đại diện doanh nghiệp và các nhà sản xuất, kinh doanh của tỉnh Sơn La;

- Cục Sở hữu trí tuệ và đại diện các đơn vị có liên quan;

- Sở Khoa học và Công nghệ khu vực miền Bắc;

- Các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp khu vực miền Bắc;

- Các doanh nghiệp khu vực miền Bắc có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu;

- Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.

4. Nội dung chính:

- Giới thiệu về hệ thống, quy định pháp luật, quy trình, thủ tục, cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại một số thị trường trọng điểm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu;

- Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, địa phương khi tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại một số thị trường trọng điểm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu;

- Trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu;

- Vai trò của các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp trong việc hỗ trợ chủ đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài; kinh nghiệm thực tế trong quá trình hỗ trợ;

- Giới thiệu về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến năm 2030 và các chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại nước ngoài;

- Chia sẻ kinh nghiệm thành công bước đầu của doanh nghiệp, địa phương trong việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại nước ngoài.

Bên lề Hội thảo có tổ chức Bàn tư vấn trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài cho các trường hợp cụ thể.

Kinh phí tổ chức Hội thảo do Cục Sở hữu trí tuệ chi theo các quy định hiện hành. Kinh phí đi lại, ăn, ở cho các đại biểu tham dự Hội thảo do đơn vị cử đại biểu đài thọ.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời đại diện Quý đơn vị tham dự Hội thảo theo kế hoạch nêu trên.

Vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo theo đường liên kết sau đây trước ngày 22/9/2022:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzHbDh762cgk8mKREcY_uh0EbTcG0OddkjkHN0CRhqMhE07A/viewform?usp=sf_link
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với cán bộ đầu mối tổ chức: Bà Nghiêm Minh Thanh (Số điện thoại: 0989204560 hoặc 0243 8583069, máy lẻ: 4156). 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn