Th 3, 14/11/2023 | 20:07 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRỰC TUYẾN

Thông báo về việc triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến.

Từ ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến. Người nộp đơn đăng ký sáng chế truy cập địa chỉ: https://dichvucong.ipvietnam.gov.vn/ để thực hiện việc nộp đơn theo hướng dẫn.

Trung tâm Công nghệ thông tin