Th 3, 16/04/2024 | 18:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo dự tuyển học bổng Chương trình đào tạo thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), Chính phủ Trung Quốc thông báo dự tuyển học bổng Chương trình đào tạo thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc.

Theo Thư mời của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), Chính phủ Trung Quốc tiếp tục tài trợ cho Việt Nam học bổng tham gia Chương trình đào tạo thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2024 bằng tiếng Anh tại Trung Quốc.

Theo đó, CNIPA đề nghị Cục SHTT giới thiệu 02 ứng viên dự tuyển Học bổng này.

Ứng viên có thể là cán bộ của Cơ quan SHTT quốc gia hoặc cán bộ làm công tác SHTT tại các doanh nghiệp, công ty luật, viện nghiên cứu,...Thông tin chi tiết về Học bổng, tiêu chuẩn ứng viên và các thông tin khác có tại các Phụ lục kèm theo (Phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4, phụ lục 5 ).

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia Chương trình đào tạo thạc sỹ Luật SHTT trong 02 năm tại một trong hai trường đại học uy tín của Trung Quốc là Trường Đại học Zhongnan (Đại học Trung Nam) và Trường Đại học Tongji (Đại học Đồng Tế), trong đó có một năm học tại Trung Quốc và một năm tại Việt Nam để viết và bảo vệ luận văn trực tuyến.

Cục SHTT thông báo để ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục SHTT trước ngày 26/4/2024.

Thông tin liên hệ:

Ông Lê Văn Việt, Phòng Hợp tác quốc tế

Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38583069 (Máy lẻ 1423).

Email: levanviet@ipvietnam.gov.vn

Phòng Hợp tác quốc tế