Th 2, 18/03/2024 | 15:48 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về Giải thưởng Toàn cầu 2024 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo tiếp nhận đăng ký Giải thưởng Toàn cầu 2024 (WIPO Global 2024 Award for SMEs and start-ups), kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ và công ty khởi nghiệp sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (IP) để thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp cũng như tác động tích cực đến xã hội.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc, thương mại hóa tài sản trí tuệ một cách thông minh đồng thời mang lại đóng góp tích cực cho xã hội thông qua sự đổi mới và sáng tạo của họ.

Đây là Giải thưởng thường niên được WIPO tổ chức dành cho các ứng viên đến từ 193 quốc gia thành viên của WIPO và các thành phần kinh tế đa dạng. Những năm trước đây, đối tượng tham gia chỉ giới hạn gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Năm 2024, cuộc thi mở rộng thêm hạng mục mới dành cho các công ty khởi nghiệp (Start-ups). WIPO sẽ xem xét bổ sung thêm các hạng mục khác tham gia chương trình trong những năm tới đây.

Cơ hội dành cho người chiến thắng: Được tư vấn về chiến lược thương mại hóa sở hữu trí tuệ một cách phù hợp và được hỗ trợ tài chính

Cụ thể, người tham gia Giải thưởng Toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ có cơ hội:

- Nhận được sự tư vấn 1:1 phù hợp để hỗ trợ các chiến lược thương mại hóa tài sản trí tuệ - bao gồm các cơ hội gây quỹ và hợp tác thương mại.

- Được quảng bá quốc tế và nhận diện thương hiệu công ty với nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau.

- Tham dự Lễ trao giải uy tín và các sự kiện kết nối tại Geneva với chi phí đi lại được đài thọ.

- Truy cập vào mạng lưới và các nguồn tài nguyên của WIPO về tư vấn quản lý sở hữu trí tuệ.

Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thông tin chi tiết có thể xem thêm ở đây.

Cục Sở hữu trí tuệ