Th 5, 30/03/2023 | 10:15 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Bộ nhận diện của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023 phiên bản tiếng Việt

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng giới thiệu bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023 phiên bản tiếng Việt.

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hằng năm là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”.

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 (IP Day 2023) được WIPO lựa chọn là: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Thông điệp của Ngày SHTT năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu, khai thác sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ.

Dựa trên bộ nhận diện cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do WIPO cung cấp, Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng bộ nhận diện phiên bản tiếng Việt với các mẫu thiết kế đa dạng sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023.

Các cá nhân, tổ chức có thể tải xuống và sử dụng bộ nhận diện này cho các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn

 

 

 

 

1. IP Day 2023 Banner ngang (mẫu 1)

2. IP Day 2023 Banner ngang (mẫu 2)

 

3. IP Day 2023_FB fanpage cover